Izkoristite BREZPLAČNO dostavo pri naročilih nad 150€

Nameni obdelave in pravna podlaga

Podatke zbiramo, da lahko uporabnikom zagotovimo boljše storitve, ki vključujejo zagotavljanje podpore uporabnikom, odgovore na povpraševanja, celovitejše izboljšanje uporabniške izkušnje na naših spletnih straneh, avtomatično prilagoditev prikaza zaznani strojni opremi, zagotavljanje vsebin, ki jih smatrate kot zanimive in relevantne, vključno z oglaševalskimi in tržnimi sporočili, merjenje in izboljšave storitev družbe. Z namenom, da vam lahko ponudimo naše vsebine, ki so za vas bolj zanimive oziroma relevantne, uporabljamo podatke, zbrane od vas ali o vas, zato da z njimi predvidevamo oziroma sklepamo, katera področja vas zanimajo. Podatki se zbirajo tudi za namen izvajanja pogodbe z vsakokratnim uporabnikom (naročnikom izdelka).

VIBEIT obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznika . Upravljavec pridobiva podatke, ki niso potrebni za izvajanje pogodbe (piškotki, kontaktni podatki, ki bodo namenjeni ciljnemu oglaševanju) in podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe (osebni podatki, ki se zahtevajo in so potrebni za izvršitev naročila ter distribucijo naročenih izdelkov; kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na: ime in priimek, naslov, podatki o plačilnem sredstvu). V kolikor posameznik ne želi posredovati podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, VIBEIT ne more zagotoviti njenega izvajanja in izvrševanja naročil, oziroma posamezniku naročanje izdelkov preko spletne strani Brandvibes, ne bo omogočeno. Navedeno ne bo vplivalo na možnost posameznika za obiskovanje spletne strani Brandvibes.

Kategorije uporabnikov

Obiskovalci: so osebe, ki obiščejo spletno stran brez posredovanja osebnih podatkov, z izjemo piškotkov;

  • Registrirani uporabniki: uporabniki storitev upravljavca, ki z namenom ustanovitve uporabniškega profila preko spletne strani posredujejo osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe ob vsakokratnem naročilu in se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja;
  • Enkratni kupci: uporabniki storitev upravljavca, ki osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe posredujejo le ob vsakokratnem naročilu brez namena ustanovitve uporabniškega profila ter podatke, ki se obdelujejo za namen ciljnega oglaševanja.

Zunanji obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos podatkov v tretje države

Poleg upravljavca in njegovih zaposlenih osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun lahko obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, izdelovalci in izvrševalci vaših naročil, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer, tiskarne, dostavne službe, upravljavci prodajnih mest, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki upravljavca pri izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, lahko imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in politiko zasebnosti upravljavca, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule ipd.

Rok hrambe osebnih podatkov

VIBEIT bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih VIBEIT podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov VIBEIT, ali posredovanjem zahtevka na naslov: [email protected], lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov VIBEIT ali s posredovanjem zahtevka na naslov: [email protected]. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Piškotki